Pamiętaj o dowodzie tożsamości

W celu założenia dokumentacji pacjenta oraz identyfikacji pacjenta podczas wizyt konieczne jest przedstawienie dokumentu tożsamości.

Badanie ginekologiczne osób niepełnoletnich

Badania ginekologiczne osób poniżej 18 roku życia wymagają  zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica) osoby badanej – art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.). Przedstawiciel ustawowy (rodzic) może przebywać przy badaniu ginekologicznym.
Pisemna zgoda może być udzielona poprzez wpis do dokumentacji medycznej z podpisem przedstawiciela ustawowego (rodzica) lub na osobnym dokumencie. Zgoda może być na jedno konkretne badanie lub na serię badań  np. na stałą opiekę ginekologiczną.

Oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

Pobierz plik

OCHOTA MEDICAL CENTER

Mochnackiego 10

02-042 Warszawa 

 

Kontakt

Telefon – Umawianie wizyt:  222 668 409

Telefon w godzinach pracy Recepcji:   (22) 612 88 33

e-mail: kontakt@ochota-mc.pl

 

NIP 532-118-04-80

REGON 0011752958-00029

 

Numer konta bankowego: 90 1030 0019 0109 8530 0040 0956