Polityka prywatności serwisu internetowego Ochota Medical Center

 

Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z Serwisu Prywatna Praktyka Lekarska Robert Gardocki  (zwany dalej: „Serwis”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o  zapoznanie się z Polityką Prywatności. Dokonanie zamówienia w Serwisie i akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Osoba korzystająca z Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania Serwisu, w szczególności z części Serwisu do której dostęp wymaga podania danych osobowych.

Polityka prywatności serwisu internetowego Prywatna Praktyka Lekarska Robert Gardocki oparta jest na następujących przepisach prawa:

 1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Dbając o zachowanie najwyższych standardów w zakresie ochrony Państwa danych osobowych informujemy, że:

Administratorem danych osobowych użytkownika, zbieranych za pośrednictwem Serwisu, jest Prywatna Praktyka Lekarska Robert Gardocki z siedzibą w 02-315 Warszawa ul. Barska 26/14, NIP 5321180480 REGON 011752958 (zwana później Gabinet Dr Gardocki).

Dane osobowe użytkownika, zbierane przez administratora, przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz w zakresie niezbędnym dla ich realizacji. W szczególności dane dotyczące zdrowia użytkownika,  przetwarzane są wyłącznie na potrzeby świadczenia medycznego.

W celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu zbierane są przede wszystkim następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • numer telefonu komórkowego
 • nazwa zamawianego leku

Gabinet Dr Gardocki stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność.

Gabinet Dr Gardocki zapewnia, aby zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Serwisu była udzielana za pomocą klarownej, potwierdzającej czynności, która wyraża dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polega ona na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, które potwierdza, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz pełne. W razie zmiany danych osobowych, Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie Gabinet Dr Gardocki.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do udzielenia danej usługi skutkuje odmową udzielenia tejże usługi. Dane niezbędne do udzielenia  danego rodzaju usługi wskazane są także każdorazowo na stronie Serwisu.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, jak również uprawnienie do odwołania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych na przyszłość, co może wiązać się z utratą możliwości korzystania z Serwisu, dla którego niezbędne było podanie danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach przewidzianych obowiązującym prawem.

Powyższe prawa realizowane są w formie dokumentowej i powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: omc@ochota-mc.pl.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Serwisu;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Serwisie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.


System informatyczny, z którego korzysta Serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia do Serwisu i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Serwis korzysta z serwerów firmy H88 S.A, Wpisanaej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168,

Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

Serwis wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Serwisowi rozpoznania Ciebie i dostosowania Serwisu do Twoich potrzeb.

Serwis wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym
  cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Serwisu(sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Serwisu; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 5. personalizowania wyglądu Serwisu przez wyświetlanie produktów, które algorytm Serwisu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Google Ads (AdWords) wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Serwis oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Google Ads (AdWords).

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Serwis korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej Serwisowi lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Serwis  bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Serwis wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

Serwis bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Serwisie linki do innych stron internetowych. Serwis nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Serwis dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

Przeglądarka internetowa standardowo domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “Cookies”, gdzie są przechowywane na urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików “Cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików “Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

OMC podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.

OMC wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem.

W szczególności wykorzystywane jest m.in.:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL;
b) szyfrowanie baz danych;
c) wewnętrzne procedury dostępu do danych wyłącznie dla uprawnionego personelu;
d) stosowanie oprogramowania antywirusowego.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, OMC nie udostępnia innym podmiotom danych Pacjentów, dotyczących ich stanu zdrowia, które zostały podane w trakcie wypełniania formularza usługi medycznej.

Polityka Prywatności oraz wszelkie jej zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie. Pod tym samym adresem znajduje się aktualne brzmienie Polityki Prywatności. Gabinet Dr Gardocki zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym momencie.